Max Cebecauer's blog

Ako nakladať s reklamou

2015/11
Už sa vám niekedy stalo, že ste chceli napísať niečo ohromujúce, nové, prekvapivé a zábavné, a ono nie a nie o vás nič rozumné zakopnúť? Bol som hlboko presvedčený, že po takom smutnom víkende, ako sme zažili uprostred novembra po teroristických útokoch v Paríži, bude tento víkend plný optimizmu. noviniek a inovácií. Pravdepodobne aj niekde boli, ale akosi sa mi ukryli. 
Line + Line Created with Sketch.

Working with ads

2015/11
Do you sometimes want to write somting explosive, new, surprising and funny, but coudnt`t find any inspiration? I was convinced, that after sad weeken in middle of November with terrorist attacks in Paris, this one will be full of optimism, news and inovations. Probably somewhere it was, but it was well hidden.
Line + Line Created with Sketch.

Testimonials

What I came with as basic idea, HalfPixel transformed into complete web.

Richard Rybnicek, pozdravdoneba.sk

Are you around here?

When you`re not far, come visit us.

Contact