služby

HTML

Hypertextový značkovací jazyk je základným kamaňon na ktorom je vystavaný obsah internetových stránok. Či už je stráka vytváraná pomocou Systému manažmentu obsahu (CMS), alebo priamo cez PHP, Výstup bude interpretovaný na serveri a poslaný do prehliadača v podobe HTML.

Universal

My Student Body

Inflexxion