služby

Dizajn

Kreslíme wireframy a dizajny podľa overených UX štandardov a ako ich cítime. Pracujeme s viacerými dizajnérmi, podľa zamerania a potrieb projektu.

Webdizajn je multidisciplinárny odbor, ktorý spája kreativitu, technické zručnosti a princípy zamerané na používateľa s cieľom vytvárať pútavé a efektívne webové stránky na rôzne účely.

Dobrý dizajn ponúka viac než krásne vyzerajúcu stránku. Pomáha návštevníkom nájsť požadované informácie ľahko a rýchlo ale zároveň ich motivuje spoznávať viac z Vašaj ponuky.

Plus55

Vajnory

Vajnory

Arthur-Hunt

Šajdíky

Slovenská diabetologická spoločnosť

Universal

Dom kultúry Vajnory

Televízia mestskej časti Ružinov

Mesačník mestskej časti Ružinov

Slovenské divadlo tanca

Budamar

Slovenská kardiologická spoločnosť