služby

Symfony

Symfony je bezplatný a open-source webový aplikačný rámec PHP a súbor opakovane použiteľných knižníc komponentov PHP. Jedná sa o vysoko výkonný PHP framework, ktorý ponúka širokú škálu nástrojov a knižníc na vytváranie robustných a škálovateľných webových aplikácií.

Zameriava sa na urýchlenie vytváranie a údržby webových aplikácií a nahradenie opakujúcich sa úloh pri kódovaní. Modulárna architektúra umožňuje vývojárom vyberať a používať iba tie časti, ktoré potrebujú, čím sa minimalizuje zbytočný kód a zvyšuje efektívnosť vývoja.

Symfony je dodávaný s ďalšími nástrojmi, ktoré pomáhajú vývojárom testovať, ladiť a dokumentovať napísaný kód tak aby vyhovoval rozvoju daného projektu.

SmartEcho