ProjeKt

Atelier3m

Architektonický ateliér ATELIER 3M, sr.o. založili v roku 2004 dvaja autorizovaní architekti – Monika Štekláčová a Marián Pokrivčák. V priebehu ateliérovej tvorby sa tvorivým, inovatívnym a zodpovedným prístupom sformoval tím spolupracovníkov, ktorí vytvárajú originálne architektonické diela. Súčasťou podnikateľskej činnosti ateliéru je navrhovanie a spracovanie projektov z oblasti architektúry, urbanizmu a interiérov.

Ako generálny projektant vypracováva komplexnú projektovú prípravu návrhu investičného zámeru vo všetkých požadovaných legislatívnych štádiách urbanistického alebo kolaudačného konania vrátane projektov všetkých súvisiacich profesií cez autorský dozor rozostavanej stavby až po jej uvedenie do užívania. Samozrejmosťou je zabezpečenie všetkých procesov potrebných na získanie povolení potrebných na uvedenie investičného plánu do praxe.

Chcete realizovať podobný projekt?

Ak máte záujem o nový web a náš projekt Vás zaujal prosím ozvite sa nám.