wiki

Ako zobraziť blok na node

drupal6

Ak chcete pridať blok na templatu nodu (node.tpl.php) alebo stránky, môžete použiť nasledujúce funkcie:

module_invoke

<?php  
       $block = module_invoke('views', 'block', 'view', 'related_content-block_1');
        print '<h3>'.$block['subject'].'</h3>'; // block title
        print $block['content']; // block - view content

?>

ak potrebujete v zobrazení požiť niektorý z argumentov, môžete použiť tento kód:

views_embed_view

<?php  
      $block = views_embed_view('related_content', 'block_1', $node->nid);  
      print '<h3>'.t('Block title').':</h3>';
      print $block;   
               
?>