wiki

Biela obrazovka smrti (WSOD)

Odblokovanie chybových hlásení

Chybové hlásenie sú jedným z našich najlepších nástrojov na zameranie problému. Na komerčných hostingoch a živých stránkach však zvyknú byť znefunkčnené (oprávnene, aby návštevníci nevideli chyby). Na odblokovanie chybových hlásení dočasne upravte index.php file (zvyčajne umiestnený v root-ovom adresáry). Hneď za prvým otváracím PHP tagom (neupravujte samotné file info!) pridajte tento kód:

<?php

error_reporting(E_ALL);
ini_set('display_errors', TRUE);
ini_set('display_startup_errors', TRUE);

// $Id: index.php,v 1.94 2007/12/26...

Teraz budete môcť vidieť všetky chyby priamo na obrazovke. Problémy s pamäťou sa nemusia zobraziť ale je to prvý krok pri vyhľadávaní chýb.

Výňatok z: Blank pages or „white screen of death“ (WSOD)