wiki

Nepreložiteľné výrazy v Drupale

Klasickým problémom v Drupale sú preklady. Hlavne v prípade, že v nesprávny čas zapnete multijazyčnú verziu a prípadne ju pridáva dodatočne.

Mnohé výrazy majú v tom čase už priradený nesprávny jazyk, špeciálne entity s tým majú problém.

Týmto krátkym kódom si viete preložit povôdný textový reťazec (v našom prípade Order Total v DrupalCommerce).

Môžete ho jednorázovo spustiť napríklad cez modul Devel.

$instance = field_read_instance('commerce_order', 'commerce_order_total', 'commerce_order');

$instance['label']="Objednávka spolu"; 

field_update_instance($instance);