Novinky

Ako využívame AI pri práci v našej agentúre?

Generovanie obrázkov

 

Veľmi sa nám osvedčil nástroj na generovanie obrázkov a grafiky https://midjourney.com. Pomocou rozšíreného promptovania sa dá dostať k zaujímavým výsledkom. Či potrebujete ilustračný obrázok k nejakej téme alebo tematickú grafiku.

 

 

 

Generovanie textov a mailov

Dobrým pomocníkom je CHAT GPT služba https://chat.openai.com/, ktorá vám pomôže s formulovaním textov mailov, dokonca vie ponúknuť aj odporúčania ako na naprogramovať krátke funkcie kódu.

 

 

 Kontrola programátorského kódu

Zaujímavú službu rozbehol JetBrains a jeho PHPStorm  https://www.jetbrains.com/ai/, ktorá vie kontrolovať a odhaľovať chyby v kóde programátora, čo veľmi šetrí čas pri následnom testovaní a debugovaní funkcionality.

Najnovšie správy