služby

Nette

Nette je rodina vyspelých a samostatne použiteľných komponentov pre PHP zameraný na vytváranie moderných a prehľadných webových aplikácií. Dohromady tvorí open-sourceový framework, vyhodnotený ako 3. najpopulárnejší na svete.

Filozofia Nette kladie mimoriadny dôraz na elegantný a prehľadný kód, ktorý podporuje produktivitu, najlepšie postupy a bezpečnosť. Nette poskytuje množstvo funkcií pre ľahkú správu HTTP požiadaviek, validáciu formulárov, prácu s databázami a rôzne aspekty autentifikácie a autorizácie.

Počas vývoja sa do frameworku pridávali ďalšie užitočné (ale nie nenahraditeľné) nástroje, doplnky, komponenty a pod. A tým zdrojový kód stále rástol. Preto sa framework rozdelil do mnohých samostatných repozitárov. Tento komponentový prístup umožňuje ľahké znovupoužitie kódu a zapuzdrenie funkcionality, čo vedie k lepšej udržateľnosti a rozšíriteľnosti aplikácií.

Cykloon