ProjeKt

Cykloon

Cykloon prináša moderný softvér na riadenie a správu cykloservisu.

S pomocou online webovej aplikácie na správu a údržbu cykloservisu zvládnete aj väčšie množstvo zákaziek. Do vašej prevádzky prinesieporiadok a zorganizuje vaše zákazky.

Profesionálnym manažmentom Vášho servisu znížite chybovosť a zvýšite obrat. Získate lepší prehľad o výkonnosti mechanikov a automatizovaná komunikácia so zákazníkmi pre vyššiu efektivitu.

Počas práce na projekte sa kládol veľký dôraz na online stratégie. Výstavba webového rozhrania zahŕňala vývoj webových a mobilných aplikácii. Využili sme pri tom naše súsenosti s prácou v  Nette a PHP.

Okrem počiatočnej práce pri príprave ponúkame aj následnú správu a údržbu projektu.

 

Chcete realizovať podobný projekt?

Ak máte záujem o nový web a náš projekt Vás zaujal prosím ozvite sa nám.