služby

PHP

PHP (rekurzívna skratka pre PHP: hypertextový preprocesor) je všeobecný programovací jazyk navrhnutý na vytváranie webových aplikácií a dynamických webových stránok. Jeho výrazná dominancia v priestore internetových stránok spočíva v jednoduchosti použitia, prenosnosti a možnostiach integrácie s rôznymi databázovými systémami.

V PHP môžete vytvárať dynamický obsah na webových stránkach tým, že HTML kód obohatíte PHP funkciami a premennými. Týmto spôsobom môžete jednoducho pristupovať k informáciám z formulárov, cookies, databáz a iných zdrojov.

V bežnom použití sa návštevník nestretne priamo s PHP ale iba s heho výstupom v podobe HTML. Tento je vytvorený pomocou dedikovaného prekladacieho programu na strane servera a internetový prehliadač vo Vašom počítači (na rozdiel od JavaScriptu) už precuje iba s týmto výstupom.

Cykloon

SmartEcho

Universal