ProjeKt

Slovenská diabetologická spoločnosť

Slovenská diabetologická spoločnosť (SDS) je dobrovoľné občianske združenie zdravotníckych pracovníkov, zamerané na oblasť diabetu. Založená v roku 1968 prof. MUDr. Rudolfom Korcom, DrSc. Je kolektívnym členom Slovenskej lekárskej spoločnosti a od mája 1993 aj členom Medzinárodnej diabetologickej federácie. Jej poslaním je podpora v oblasti diabetu, vrátane výskumu, vzdelávania a poskytovania odporúčaní. SDS sa angažuje v boji proti diabetu a zabezpečuje odbornú a verejnoprospešnú činnosť prostredníctvom spolupráce s rôznymi inštitúciami a organizáciami.

Chcete realizovať podobný projekt?

Ak máte záujem o nový web a náš projekt Vás zaujal prosím ozvite sa nám.