služby

Drupal 7

DRUPAL je naša najoblúbenejšia hračka. Hráme sa s témou, modulmi, inštaláciami ale aj rýchlosťou rozsiahlejších Drupal riešení. Od verzie D6 po aktuálnu verziu D8. Je to jeden z najrozšírenejších opensource redakčných systémov. Veľmi modulárny a škálovateľný. Vieme v ňom urobiť jednoduchú firemnú prezentáciu aj veľké intranetové riešenie.

Plus55

Slovenská diabetologická spoločnosť

Universal

Dom kultúry Vajnory

Televízia mestskej časti Ružinov

Mesačník mestskej časti Ružinov

Slovenské divadlo tanca

Budamar

Slovenská kardiologická spoločnosť

HealthCare Consulting

MEDEST

Orbis Pictus Istropolitana