ProjeKt

Slovenská kardiologická spoločnosť

Slovenská kardiologická spoločnosť (SKS) je nezávisné vedecké združenie, zamerané na zníženie bremena kardiovaskulárnych ochorení a podporu rozvoja kardiológie. Je súčasťou Slovenskej lekárskej spoločnosti, Európskej kardiologickej spoločnosti a Svetovej federácie srdca.

SKS vznikla ako nástupnícka organizácia Československej kardiologickej spoločnosti. Zjednocuje viac ako 1000 odborníkov v klinickej kardiológii a výskume. Aktivity zahŕňajú vzdelávanie, výskum, odporúčania, legislatívu a organizovanie kongresov. Spolupracuje na ochrane zdravia s vládnymi a mimovládnymi organizáciami. Pre komunikáciu s verejnosťou a verejnoprospešné ciele založila Slovenská nadácia srdca.

Chcete realizovať podobný projekt?

Ak máte záujem o nový web a náš projekt Vás zaujal prosím ozvite sa nám.