ProjeKt

Vajnorské novinky

Dvojmesačník zameraný na dianie v mestskej časti Bratislava-Vajnory má teraz aj online verziu.

Miestne novinky slúžia obyvateľom Vajnor poskytovaním informácií o plánovasných aktivitách v mestskej časti ako aj propagovaním miestnych tradíc a zvykov. Okrem toho vo Vajnorských novinkách nájdete príbehy z histórie obce a predstavenie osobností spojených s Vajnorami.

Chcete realizovať podobný projekt?

Ak máte záujem o nový web a náš projekt Vás zaujal prosím ozvite sa nám.