ProjeKt

Dom kultúry Vajnory

Dom kultúry Vajnory bol vystavaný v rokoch 2014 – 2015 na základoch staršieho Kultúrneho domu z 80-tych rokov podľa projektu ateliéru 3M Ing.arch Mariána Pokrivčáka. Spĺňa požiadavky modernej kultúrnej ustanovizne a zároveň základňu pre vajnorské hudobné, tanečné a divadelné spolky.

Spolu s novou budovou dostal DK Vajnory aj internetové stránky na ktorých nájdete všetky potrebné informácie o kultúrnych akciách a spoločenských podujatiach. Spolky a združenia si v kalendári na webe môžu organizovať stretnutia a plánovať dostupnosť spoločenských priestorov.

Chcete realizovať podobný projekt?

Ak máte záujem o nový web a náš projekt Vás zaujal prosím ozvite sa nám.