blocks

Zoznam spriaznených obsahov v bloku (view)

Veľmi rýchly a jednoduchý postup:

 1. do Contet Typu pridajte pole Entity reference
 2. vytvorte view blok nad obsahom, ktorý chcete zobrazť
 3. pridajte Relationship na Entity reference
 4. pridajte Contextual filter cez NID s prepojením na relation
 5. zobrazte blok na požadovanom node

Ako zobraziť blok na node

Ak chcete pridať blok na templatu nodu (node.tpl.php) alebo stránky, môžete použiť nasledujúce funkcie:

module_invoke

<?php  
       $block = module_invoke('views', 'block', 'view', 'related_content-block_1');
        print '<h3>'.$block['subject'].'</h3>'; // block title
        print $block['content']; // block - view content

?>

ak potrebujete v zobrazení požiť niektorý z argumentov, môžete použiť tento kód:

views_embed_view

Povedali o nás

Moju základnú myšlienku projektu dokázali HalfPixel dopracovať do finálnej podoby.

Richard Rybnicek, pozdravdoneba.sk

Nachádzate sa v okolí?

Ak ste neďaleko, príďte nás navštíviť.

Kontakt