wiki

Zoznam spriaznených obsahov v bloku (view)

Veľmi rýchly a jednoduchý postup:

  1. do Contet Typu pridajte pole Entity reference
  2. vytvorte view blok nad obsahom, ktorý chcete zobrazť
  3. pridajte Relationship na Entity reference
  4. pridajte Contextual filter cez NID s prepojením na relation
  5. zobrazte blok na požadovanom node