entity

Zoznam spriaznených obsahov v bloku (view)

Veľmi rýchly a jednoduchý postup:

  1. do Contet Typu pridajte pole Entity reference
  2. vytvorte view blok nad obsahom, ktorý chcete zobrazť
  3. pridajte Relationship na Entity reference
  4. pridajte Contextual filter cez NID s prepojením na relation
  5. zobrazte blok na požadovanom node

Nepreložiteľné výrazy v Drupale

Klasickým problémom v Drupale sú preklady. Hlavne v prípade, že v nesprávny čas zapnete multijazyčnú verziu a prípadne ju pridáva dodatočne.

Mnohé výrazy majú v tom čase už priradený nesprávny jazyk, špeciálne entity s tým majú problém.

Týmto krátkym kódom si viete preložit povôdný textový reťazec (v našom prípade Order Total v DrupalCommerce). 

Môžete ho jednorázovo spustiť napríklad cez modul Devel.

Povedali o nás

S dodanou prácou som som bol veľmi spokojný.

Roman Gabura, GreenProduction

Nachádzate sa v okolí?

Ak ste neďaleko, príďte nás navštíviť.

Kontakt