Skratky pre LibreOffice

Skratky, ktoré sú užitočné, ale ľahko zabudnuteľné. Otestované v LibreOffice pod Windows10.

Shift + F4
Preusporiada relatívne alebo absolútne referencie (napríklad, A1, $A$1, $A1, A$1) v bunke.

 

Wiki Tags: 

Povedali o nás

Moju základnú myšlienku projektu dokázali HalfPixel dopracovať do finálnej podoby.

Richard Rybnicek, pozdravdoneba.sk

Nachádzate sa v okolí?

Ak ste neďaleko, príďte nás navštíviť.

Kontakt