wiki

Ako resetovať počítadlo UID v Drupal 7

V databáze treba upraviť tabuľku ‚sequences‘ (1) aby NEpožívala Auto Increments (2).

Následne vo výbere dát (3) upravíte hodnotu na najvyššie používané UID.

Potom znovu zapnete Auto Incremets.