wiki

Skratky pre LibreOffice

Skratky, ktoré sú užitočné, ale ľahko zabudnuteľné. Otestované v LibreOffice pod Windows10.

Shift + F4 Preusporiada relatívne alebo absolútne referencie (napríklad, A1, $A$1, $A1, A$1) v bunke.