wiki

Vybranie elemetu na ktorý sa nedá kliknúť

Elementor je silný nástroj na úpravu obsahov pre WordPress. Jeho zameranie na GUI však môže viesť k problémom pri potrebe upraviť element, ktorý nemožno vybrať kliknutím – napríklad môže byť prekrytý iným elemntom.

Toto sa dá vyriešiť zobrazením štruktúry obsahu. Tú nájdete vľavo hohe, vedľa nastavení a pridávania elementov.