ProjeKt

AmberMed

Zadanie bolo vytvoriť pre rakúsku neziskovku platformu a informačnú bázu pre profesionálnych a dobrovoľných pomocníkov.

Chcete realizovať podobný projekt?

Ak máte záujem o nový web a náš projekt Vás zaujal prosím ozvite sa nám.