ProjeKt

Kunsthalle Bratislava

Kunsthalle Bratislava  je nezbierkotvorná štátna príspevková organizácia výstavného, dokumentačného a vzdelávacieho typu s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti súčasného vizuálneho umenia. Hlavným poslaním organizácie je odborne a cieľavedome prezentovať súčasné vizuálne umenie v celej jeho šírke a rozmanitosti, systematicky ho mapovať, odborne reflektovať a sprístupňovať domácemu, ako aj zahraničnému publiku. Jedným z cieľov činností KHB je aj medzinárodná podpora a zviditeľnenie slovenského umenia v zahraničí. Sídli vo výstavných, ako aj administratívnych priestoroch Domu umenia v epicentre Bratislavy.

KHB vznikla z rozhodnutia Ministerstva kultúry SR k 1. januáru 2014 ako výsledok dlhoročných iniciatív výtvarníkov a teoretikov, ale aj širšej kultúrnej verejnosti za vytvorenie reprezentatívneho výstavného priestoru v hlavnom meste Slovenska. Pôvodne bola KHB založená ako Slovenské centrum vizuálnych umení (SCVU) a organizačne spadala do štruktúry Národného osvetového centra (NOC). Od júla 2016 bola úsekom Slovenskej národnej galérie (SNG) s osobitným štatútom. K 1. januáru 2020 bola KHB vlastnou zriaďovacou listinou založená ako samostatná štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR pod oficiálnym názvom Kunsthalle Bratislava.

Chcete realizovať podobný projekt?

Ak máte záujem o nový web a náš projekt Vás zaujal prosím ozvite sa nám.