ProjeKt

Mesačník mestskej časti Ružinov

Ružinovské ECHO je mesačník, ktorý slúži obyvateľom mestskej časti Bratislava-Ružinov. Vydáva ho spoločnosť TVR a RE s.r.o., ktorá je stopercentným majiteľom tohto periodika a zároveň je zriadená mestskej časťou Bratislava-Ružinov. Tento mesačník je dôležitým zdrojom informácií o udalostiach, aktivitách a dianí v tejto mestskej časti.

Jeho cieľom je nielen informovať obyvateľov o novinkách a udalostiach, ktoré sa v mestskej časti odohrávajú, ale aj podporovať komunikáciu medzi občanmi a mestskými úradmi. Ružinovské ECHO pravidelne prináša články o kultúrnych podujatiach, športových akciách, výstavbách, dopravných zmenách a ďalších témach, ktoré sú pre miestnych obyvateľov relevantné.

Okrem tlačenej verzie mesačníka je dostupné aj jeho elektronické vydaní, čo umožňuje ľahký a rýchly prístup k informáciám pre tých, ktorí preferujú digitálny formát. Ružinovské ECHO tak poskytuje komplexný prehľad o dianí v mestskej časti a prispieva k lepšej informovanosti a zapojeniu obyvateľov do života ich komunity.

Chcete realizovať podobný projekt?

Ak máte záujem o nový web a náš projekt Vás zaujal prosím ozvite sa nám.