ProjeKt

Slovenské divadlo tanca

Slovenské divadlo tanca je profesionálna umelecká inštitúcia so sídlom v Banskej Bystrici. Divadlo bolo založené v roku 2005 na podnet choreografa a režiséra Jána Ďurovčíka. SDT je nezávislé tanečno-divadelné teleso založené na projektovom systéme bez trvalej umeleckej prevádzky.

Zameriava sa na tvorbu a prezentáciu súčasného tanca a fúzie rôznych umeleckých žánrov. SDT podporuje a propaguje tanec ako formu umeleckého vyjadrenia a participuje na rôznych národných a medzinárodných kultúrnych podujatiach. Súčasťou jeho činnosti je aj výchova a vzdelávanie v oblasti tanca prostredníctvom workshopov, kurzov a ďalších edukačných aktivít.

Chcete realizovať podobný projekt?

Ak máte záujem o nový web a náš projekt Vás zaujal prosím ozvite sa nám.