wiki

LibreOffice – porovnávanie hodnôt medzi stĺpcami

Návod na help.libreoffice.org sa mi zdá zmätočný a tak prekladám ako mi to funguje.

  1. Do „kritérií vyhľadávania“ vyberiete pôvodné hodnoty, ku ktorým budete chcete nájsť pár.
  2. Do „poľa“ (v EN sa je označené „array“) vyberiete bunky z dvoch stĺpcov s hodnotami, ktoré chcete pridať k hodnotám vybraným v 1 a podľa ktorých sa majú priradiť.
  3. Do poľa „index“ vpíšete poradie stĺpca s hodnotami, ktoré chcete priradiť.

Príliš komplikované? Poďme na príklad: máte dva zoznami, v jednom sú názvy obsahov s textami (kompletné obsahy) a v druhom názvy obsahov s ID-čkami. Chcete pospárovať kompletné obsahy s ich ID-čkami.

Najprv do „kritérií vyhľadávania“ vyznačíte názvy kompletných obsahov.
Potom do „poľa“ vyberiete stĺpce s ID-čkami a názvami.
A nakoniec do indexu dáte 1 alebo 2 podľa toho, či ID-čka sú v ľavom alebo pravom stĺpci.