Zoznam spriaznených obsahov v bloku (view)

Veľmi rýchly a jednoduchý postup:

  1. do Contet Typu pridajte pole Entity reference
  2. vytvorte view blok nad obsahom, ktorý chcete zobrazť
  3. pridajte Relationship na Entity reference
  4. pridajte Contextual filter cez NID s prepojením na relation
  5. zobrazte blok na požadovanom node
Wiki Tags: 

Povedali o nás

Moju základnú myšlienku projektu dokázali HalfPixel dopracovať do finálnej podoby.

Richard Rybnicek, pozdravdoneba.sk

Nachádzate sa v okolí?

Ak ste neďaleko, príďte nás navštíviť.

Kontakt