Wiki

Veľmi rýchly a jednoduchý postup: do Contet Typu pridajte pole Entity reference vytvorte view blok nad obsahom, ktorý chcete zobrazť pridajte Relationship na Entity reference pridajte Contextual filter cez NID s prepojením na relation zobrazte blok na požadovanom node
Here is short code how to update existing fields settings with data  
If you update content programatically and you use SearchApi as search enginew on your Drupal site. There could be needed to index some new added nodes into search index. Here is simple piece of PHP code how to do it: $index = search_api_index_load('your_index_name'); // load Index object search_api_index_items($index , 50); // make index of 50 items     
Návod na help.libreoffice.org sa mi zdá zmätočný a tak prekladám ako mi to funguje.
V databáze treba upraviť tabuľku 'sequences' (1) aby NEpožívala Auto Increments (2). Následne vo výbere dát (3) upravíte hodnotu na najvyššie používané UID. Potom znovu zapnete Auto Incremets.
 
Skratky, ktoré sú užitočné, ale ľahko zabudnuteľné. Otestované v LibreOffice pod Windows10. Shift + F4
Preusporiada relatívne alebo absolútne referencie (napríklad, A1, $A$1, $A1, A$1) v bunke.  
Je to taká drobbná blbostička ale často sa mi stáva, že si neviem rýchlo spomenúť ako do view dostať výber z možností pri exposed filtry postavenom cez referenciu, či už na node alebo na term. Najčastejšie je to pri obsahoch typu Organic Group. A pritom riešenie je také jednoduché. Stačí v nastaveniach poľa, úplne naspodu v "Additional behaviors", odškrtnúť "Render Views filters as select list".
There is easy waw how to increase number of links in shorcut toolbar, just insert int your settings.php configuration value. $conf['shortcut_max_slots'] = 20;    
celkom sikovny snippet ako zmenit hodnoty selektu potom ako sa ulozia uz nejake nody // Get the field info
$info = field_info_field('field_some_field'); // Get a reference to the values
$values = &$info['settings']['allowed_values']; // Manipulate the values in some way, e.g.
$values['new_value'] = 'New Value'; // Save the field
field_update_field($info);  
Webform štandardne umožňuje zadávať buď jednu možnosť alebo "Multiple" - čo znamená neobmedzene. Tento custom modul Vám umožní nastaviť počet možností, ktoré neslobodno prekročiť - inak vyskočí chybové hlásenie. /**
* hook_form_alter for forms
*/
function egov_basic_form_alter(&$form, $form_state, $form_id){
if($form_id == 'webform_client_form_1231'){
$form['#validate'][] = 'egov_basic_validate_function';
}
}

Pages

Povedali o nás

Moju základnú myšlienku projektu dokázali HalfPixel dopracovať do finálnej podoby.

Richard Rybnicek, pozdravdoneba.sk

Nachádzate sa v okolí?

Ak ste neďaleko, príďte nás navštíviť.

Kontakt